V numerologii existují určitá dvouciferná čísla, která mají mnohem větší sílu a potenciál než ostatní. Existují zejména tři, které vyžadují zvláštní důraz a jsou známé jako mistrovská čísla.Hlavní číslo však není jednoduše žádné náhodné dvouciferné číslo. Ve skutečnosti se termín hlavní číslo vztahuje pouze na číslo 11, číslo 22 a číslo 33 v numerologické tabulce.Konečný potenciál těchto konkrétních dvouciferných čísel je na zcela jiné úrovni ve srovnání s ostatními jednocifernými nebo dokonce trojcifernými čísly v numerologické tabulce.

Z tohoto důvodu čísla 11, 22 a 33 vyžadují zvláštní pozornost a vysvětlení, aby zjistili, jak mohou ovlivnit nebo ovlivnit váš osobní život, energii a životní cestu.

Obsah

Jak se liší hlavní čísla?

Každé hlavní číslo má své vlastní jedinečné vlastnosti, které jsou podstatně silnější než ostatní čísla andělů. Přítomnost, význam nebo rezonance takového výrazového čísla ve vašem životě je silným znamením, které naznačuje, že můžete mít přístup k jejich vlastnostem a intenzivním schopnostem.

S těmito mistrovskými čísly je možné získat přístup k kvalitám vyladěné intuitivní síly, praktickému budování mistra a neocenitelné výuce, pokud je osoba, která má spojení s číslem, schopna vypočítat způsoby, jak to udělat.Je možné, že jedním z těchto hlavních čísel je vaše číslo osobnosti v numerologii, nebo možná tvoří prvky vašeho data narození. Ať tak či onak, je třeba prozkoumat a pochopit inherentní sílu hlavních čísel, abychom získali přístup ke skutečné magii za nimi.

Proč jsou čísla 11, 22 a 33 jediná hlavní čísla?

Vrátíme-li se zpět do starověkého Řecka, kde byla numerologie poprvé prozkoumána, uvidíte, že čísla 11, 22 a 33 byla již tehdy velmi uctívána a považována za zvláštní.

Předpokládalo se, že obsahují mystické a mocné síly a také hluboké spojení s podvědomými ideály duchovní intuice a osobních ambicí já.Obvykle v budoucnu naznačují nějaký zvláštní nebo hluboký výskyt, pokud se zjistí, že je to číslo vaší životní cesty, nebo pokud souvisí s číslicemi v numerologické tabulce, které se často označují jako základní čísla.

Povaha těchto hlavních čísel není jen proto, že mají dvojité nebo dokonce identické číslice, ale spíše to, že se skládají z čísel 1, 2 a 3. Rovněž tvoří Osvícenský trojúhelník .

Co je symbolika za mistrovskými čísly?

Významná symbolika za těmito hlavními čísly naznačuje možný přístup ke konkrétnímu rozsahu jedinečně silných atributů, o nichž se předpokládá, že tyto tři klíčová čísla v numerologii obsahují.

Hlavní číslo 11

V případě hlavního čísla 11 se atributy vztahují k intuitivnímu výkonu, který je ostrý jako břitva a vyladěný. Z tohoto důvodu je mistr 11 známý jako vizionář.

Mistr číslo 11 je symbolem překonání omezení, rozšiřování duchovní intuice a vnímání, čímž překlenuje propast mezi nevědomostí a osvícením.

Hlavní číslo 22

Hlavní číslo 22 drží potenciál Master Builderu, který je v numerologii považován za impozantní.

To je spojeno se skutečností, že toto hlavní číslo využívá mocnou intuici a vhled jedenáctky a zdvojnásobuje ji, čímž se potenciál realizovat sny stává mnohem reálnějším a buduje je.

11 a 22 jsou spojeny mnoha způsoby, například tím, že 22 přebírá všechny síly a vlastnosti 11 a umožňuje jim praktický přístup k tvorbě v hmotném světě.

Hlavní číslo 33

Volal se Mistr učitel, hlavní číslo 33 je silným ukazatelem mimořádných pedagogických schopností. Je to hlavní číslo, které obsahuje všechny formy porozumění v numerologii.

Toto hlavní číslo obsahuje atributy vyjádření a péče v kombinaci s atributy učitele. Jeho vibrace je vysoce symbolická pro duchovní vývoj a schopnost duše se vyvíjet.

Toto číslo je mnohem vzácnější než čísla 11 a 22.

Ve skutečnosti je mimořádně neobvyklé najít někoho s tímto hlavním číslem v narozeninové tabulce. Je zřejmé, že 11. nebo 22. den je mnohem pravděpodobnější, že budou součástí něčího data narození, když vezmete v úvahu dostupné dny, které se mají narodit v kalendářním měsíci.


číslo 200

Pokud však máte toto dvouciferné hlavní číslo jako číslo své životní cesty, mohlo by to být jen hluboké znamení. Možná máte schopnost využívat a využívat pozitivní emocionální a fyzické vlastnosti a prostřednictvím nějaké formy vedení změnit životy ostatních.

Jak souvisí hlavní čísla s osobností?

Pokud máte to štěstí, že jako hlavní číslo životní cesty nebo část vašeho data narození máte hlavní číslo, pak to představuje pravděpodobnost konkrétních charakteristik.

Pokud vám čísla 11, 22 nebo 33 mají nějakou rezonanci nebo vztah k vám jako osobě nebo dokonce k místu, kde jste se narodili, je pravděpodobné, že máte požehnání se silným potenciálem utvářet váš svět a pokračovat v životní cestě, která se může změnit společnost.

Hlavní číslo 11

Číslo 11 představuje fyzickou i duševní sílu a typy lidí připojených k této verzi důležité jediné číslice - číslo 1 - obvykle vykazují zvýšenou intuici.

Obvykle mají empatii a pocit vnitřního porozumění. Mistr číslo 11 také přináší rovnováhu a komunikační vlastnosti těm, kteří s ním souvisí od narození.

Hlavní číslo 22

Toto mocné číslo stavitele se často vyskytuje v životech lidí, kteří jsou vůdci a praktičtí činitelé, kteří věří ve své vlastní nápady.

Tito lidé jsou často politici a vedoucí společnosti, kteří mají sebevědomí nejen si představit budoucnost, ale také ji budovat. Mnoho slavných lidí má proto ve svých rodných tabulkách hlavní číslo 22.

Hlavní číslo 33

Toto číslo odpovídá zvyšování a rozšiřování vědomí a lidé, kteří jsou s ním nějakým způsobem spojeni, budou pravděpodobně starostlivými a altruistickými typy. Je skutečně slavný tím, že je věkem, ve kterém sám Mistr učitel, Ježíš Kristus, provedl svůj nanebevstoupení.

Ti, kteří rezonují s tímto číslem, si přejí vytvořit pocit harmonie pro duši a často věří, že je jejich vlastním osobním posláním to přinést ostatním.

Pokud máte tendenci být typem zaměřeným na soucit, pravděpodobně nějakým způsobem rezonujete s tímto hlavním číslem.

Sečteno a podtrženo

Hlavní čísla jsou silné a zajímavé ukazatele, které byste měli plně prozkoumat, pokud se týkají například vašeho života, vašich narozenin nebo čísla životní cesty.

Jedná se o vysoce nabitá čísla, která vyžadují zvláštní pozornost, protože není vždy tak snadné získat přístup nebo zvládnout inherentní vlastnosti těchto čísel. Jakkoli jsou čísla mistrů úžasná, je často problém maximalizovat jejich potenciál.

I když je pro vás obtížné splnit symboliku těchto čísel, měli byste neustále tlačit, protože jsou schopni zlepšit váš život a rozšířit vaše obzory způsoby, které jste si možná nikdy nepředstavovali.

Sdílej Se Svými Přáteli: