Dělá vám hádanku, proč se číslo 9 v Bibli opakovaně opakovalo?Může mít jeho význam dopad na váš život?Bible je vždy plná symbolických významů zakódovaných dovnitř speciální čísla .

Číslo 9 je jedno z čísel, která mají zvláštní význam. Y

Možná si uvědomíte, že vám v životě hodně chybělo, protože jste neznali význam čísla 9.

Obsah

Kolikrát je v Písmu zmíněno číslo 9?

Číslo 9 bylo v Bibli zmíněno 49krát.
27 andělské číslo lásky

To ukazuje, že toto číslo je v Písmu svatém důležité a zaručuje jeho zmínku téměř 50krát.

Zjistíme, co toto speciální číslo znamená.

Význam čísla 9

Podle Bible je číslo 9 spojováno s tímto:Božská úplnost

Číslo 9 je symbolem konečnosti nebo úplnosti.

V Bibli je napsáno, že Ježíš Kristus, syn Boží, zemřel přesně v 9thhodinu dne, kdy byl ukřižován na kříži.

Kristova smrt byla symbolem konečnosti Jeho záměru na zemi.

Zemřel, aby připravil cestu ke spáse.

Skutečnost, že zemřel 9thhodina dne u tohoto čísla označuje pouze konečnost.

Symbol svatosti

Je to také symbol svatosti.

Důkaz tohoto čísla jako symbolu svatosti se nachází v knize Leviticus 23:32.

Tato kniha vám odhalí podrobnosti o „Dni smíření“.

Podle Židů to byl den, který považovali za nejposvátnější den roku.

Ve vztahu k číslu 9 měl být „Den smíření“ označen počínaje večerem 9thden sedmého měsíce.

S takovou svatou událostí vyznačenou na 9thden, je jasné, že tento den symbolizuje svatost.

Jedním z důsledků, které můžete získat z této symboliky čísla 9, je to, že se jedná o speciální číslo, které můžete použít k získání kilometrů v životě.

Můžete například nastavit svůj datum sňatku na 9thden v měsíci nebo 9thměsíc roku.


důležitost čísla 5

Takový krok nastaví vaše manželství na svatou cestu.

Ovoce Ducha svatého

Kniha Galaťanům 5: 22–23 uvádí výčet vyjmenovaných plodů Ducha svatého. Číslo 9 představuje tyto plody Ducha svatého.

Oni jsou věrnost , radost, láska, jemnost, sebeovládání, trpělivost, dobrota a mír.

Křesťané považují tyto atributy za velmi zásadní v životě věřícího.

I když nejste křesťanem, můžete vidět, že tyto atributy jsou při definování jednotlivce docela atraktivní.

Symbolické znázornění plodů Ducha svatého číslo 9 je tedy znamením svatosti v duši.

Významná zjevení čísla 9 v Bibli

V Bibli jsou některá významná zjevení čísla 9, která nemůžeme ignorovat.


2222 andělských čísel

Je to proto, že mají speciální význam čísla a pomohou vám pochopit skryté významy čísla 9.

Vláda Hoshea

Král Hoshea byl posledním králem, který vládl v izraelském království, než království padlo.

Jako král vládl v letech 732 až 723 př. N. L., Což znamenalo 9 let královského majestátu.

Pamatujte, že izraelským králem se stal pouze spiknutím, které vedlo k zabití Pekaha.

Jedním ze symbolických poselství, které Bůh mohl poslat svému lidu, je to, že číslo 9 označuje den soudu.

To souvisí s číslem 9 jako počtem dokončení.

Pokud se jedná o číslo ukazující dokončení, pak je jasné, že v ten den usnesete.

Zničení jeruzalémského chrámu

Je to na Ab 9, v hebrejském kalendáři, který začal úplnou destrukci jeruzalémského chrámu.

Jedním z významů, které z této události získáme, je to, že číslo 9 může zahájit novou éru životů křesťanů.

Podle křesťanských přesvědčení bylo zničení Jeruzalémského chrámu událostí, kterou lze přirovnat k očistci.

Ze stejných přesvědčení víte, že očistný okamžik následuje po tak děsivých událostech a nový začátek je vždy na obzoru.

Toto číslo tedy může symbolicky znamenat, že totální zničení boha.

Chrám znamenal začátek nové éry, kdy by chrámy byly stavěny na pevných základech, které muži nemohou otřást.

V tento den byl také Herodův chrám spálen Římany.

První bitva v Písmu

První zaznamenaná bitva se nachází v knize Genesis 14: 1 - 2. Jednalo se o bitvu mezi spojenectvím 5 králů na jedné straně a dalšími 4 na druhé straně, což zahrnovalo celkem 9 králů zapojených do první zmíněné bitvy v Bibli.

To by mohlo znamenat, že číslo 9 není jen číslo dokončení, ale také průkopnické číslo.

První pohané konvertují ke křesťanství

Jedno z nejvýznamnějších zjevení čísla 9 v Bibli se nachází v knize Skutky 10 v příběhu římského setníka jménem Cornelius.

Ve vizi, která se stala v 9thhodinu byl požádán, aby se setkal s apoštolem Petrem.

Tato vize by z něj udělala prvního pohana, který bude konvertován ke křesťanství.

Číslo 9 jako umělecké číslo

Mezi badateli Bible, kteří vnímají číslo 9 jako umělecké číslo v moderní společnosti, stále přetrvávají spory.


význam roku 2020

Základem této diskuse je stará asociace čísla 9 ve Starém zákoně s čarodějnictvím.

Bible zmiňuje nejméně 9 skupin nebo jednotlivců s odkazy na čarodějnictví.

Moderní kultura malovala tyto praktiky jako „umění“, tedy symbolický vztah čísla 9 a umění.

Můžete proto počítat s číslem 9, které vás povede ve vaší snaze stát se umělcem.

Jako dokončení můžete použít číslo 9 k předefinování svého osudu.

Můžete nastavit své důležité události na datum, měsíc nebo rok související s číslem 9 a zažijete radost z božského dokončení.

Sdílej Se Svými Přáteli: